Tree and vault of heaven.
Granitskulptur. Andres Institute of art, Brookline, New Hampshire, USA.

Gravitation.
Bronsskulptur. Hässleholm.

Hjärta med droppe. Putsad aluminium. Kullens förskola, Sundbyberg, Stockholm.

Trädets växande är ett urverks arbete.
Bemålad järnskulptur. Hanaholmens Kulturcentrum.
Espoo, Finland.

Fred. Brons. Granatäpplets förskola. Ursvik.

Om jordens dragningskraft och stjärnornas. Skulptur, dikt och måleri samt mönsterläggning i golv. Sachska barnsjukhuset, Stockholm.

Trädet, kärlet och människan. Mobil skulpturgrupp i trä. Abrahamsbergsskolan, Stockholm.

Du tror bara du inte är människan som får solen att återvända. Text utskuren i trä (al), skulpturer i betong. KTA Prim, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.