Skärvans dröm. Litografi.

Tid och rum. Litografi.

Natten och solen. Litografi.

En spricka i natten. Litografi.

Mellan natt och natt. Litografi

Ett öga. Litografi.